Tjenester

Vi bistår hele veien fra planlegging til ferdig resultat. Vår styrke er at vi ser utfordringene før de oppstår!

Anleggsgartnertjenester

Utomhus på Lysaker Torg. Grønt og fint!

Anleggsgartnertjenester

Anleggsgartnertjenester

Vi er erfarne anleggsgartnere og vil gjerne bistå med utforming av ditt uteareal! Vi hjelper til med utemiljøer, park, hage, barnehage og skole.

 • Steinarbeider (skifer, flislegging, granittbelegg, belegningsstein)
 • Beplantning
 • Plenarealer
 • Lekeplass
Grunnarbeid

Sprenging på Billingstad. Her skal det bli barnehage.

Grunnarbeid

Grunnarbeid

Grunnarbeid er en forutsetning for at resten av byggeprosjektet kan utføres på en forsvarlig måte. Derfor er det avgjørende at grunnarbeidene holder høy kvalitet. I GAST har vi lang erfaring med all slags grunnarbeid og kan hjelpe deg med alt innen:

 • VA (vann og avløp)
 • Tomtegraving
 • Veibygging
 • Sprenging av fjell
Industribelegg

Polyureasprøyting på Lysaker Torg.

Industribelegg

Industribelegg

Kravene til renhold, motstandsdyktighet mot kjemikalier og trykkfasthet blir stadig strengere, og i GAST har vi spesialisert oss på feltet. Vi veit å lage slitesterke gulv til kundens behov. Vi hjelper til med:

 • Herdeplast
 • Polyurethan
 • Polyurea
 • Epoxy
 • Sliping, blastring
Skjøtsel og vedlikehold

Tingelstad.

Skjøtsel og vedlikehold

Skjøtsel og vedlikehold

GAST bistår med skjøtsel og drift av uteområdet året rundt. Vi utfører alt fra komplett oppfrisking på våren til jevnlig skjøtsel gjennom vekstsesongen og strøing og snøbrøyting på vinterhalvåret. Vi tilbyr:

 • Snøbrøyting
 • Strøing
 • Gressklipping
 • Beskjæring (trær og hekker)
Betongrehabilitering

Kjelleren i Glasmagasinet, Oslo sentrum.

Betongrehabilitering

Betongrehabilitering

Vi har lang og allsidig erfaring med alle typer betongrehabilitering og garanterer god rådgivning. Våre arbeidsområder omfatter blant annet:

 • Fasade
 • Dekker
 • Pussutbedring
 • Maling
 • Carbonfiberforsterkning
 • Vannmeisling
 • Sprøytebetong
Hulltaking og saging

Rehab av kulvert i Akerselva.

Hulltaking og saging

Hulltaking og saging

Vi har lang og god erfaring innen hulltaking og saging og kan bistå med blant annet:

 • Kjerneborring
 • Veggsaging
 • Gulvsaging
 • Saging av utsparringer
Riving av betongkonstruksjoner

Riving av vegg i kjelleren i Glasmagasinet, Oslo Sentrum.

Riving av betongkonstruksjoner

Riving av betongkonstruksjoner

GAST Entreprenør har lang erfaring med riving av betong. Vi har tilegnet oss god kunnskap om avfallshåndtering og kjemikalier, og kan være behjelpelig med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, merking, emballering, håndtering og levering.

Når vi river betong påser vi at vi tilfredsstiller miljøkrav samt at vi kildesorterer og leverer til godkjente mottak.

 • Riving av fundament, betonggulv, trappekontruksjoner, grunnmur m.m
 • Kjellerutgravinger
 • Radontiltak
 • Påstøp
Støp av betongkonstruksjoner

Støyping på Billingstad.

Støp av betongkonstruksjoner

Støp av betongkonstruksjoner

Vi har støpt betong i 30 år, og har lang erfaring med støping av fundament, vegger, gulv og dekker.