Bærekraft

Gast jobber aktivt for å opprettholde klima- og miljøkrav, og etterlever aktsomhetsregler iht. Åpenhetsloven.

Miljø

Vi er opptatt av vår miljøpåvirkning og tar gjerne imot innspill fra kunder, leverandører og andre.
Her er også vår Miljøfyrtårn-statistikk.

Åpenhetsloven

Vi har her lagt inn vår håndtering av Åpenhetsloven.

Årsrapporter

Her følger årsrapporter fra Green Landscaping.

Likestilling & diskriminering

Her er informasjon om hvordan Gast håndterer likestilling og diskriminering.

Personvernerklæring

Placeholder-tekst ved utvikling.