Sosiale medier løfter bransjen🆙

Digitaliseringen innhenter byggebransjen. Vi mener videoer fra arbeidshverdagen kan spille en viktig rolle i å løfte byggebransjen.

Link til original Facebook postLink til Hadeland avisartikkel