Dronning Mauds Gate

Sammen med Aktiv Bygg har vi stått for en fullstendig oppgradering av inngangspartiet i et av Oslos mest arkitektoniske bygg, Dronning Mauds gate 10. Vi har etablert dekker, membraner og granittbelegg. Dette er løsninger som er ment for å vare!

Link til original Facebook post